Algemene Voorwaarden

Wij zijn zelf een start-up en worden keer op keer beter door de uitdagingen die we aangaan. Dit betekent dat onze Algemene Voorwaarden continu evolueren en dat wij hier permanent aan werken. Telkens wanneer wij een grootse verandering invoeren, brengen wij onze leden onmiddellijk via mail op de hoogte, maar het blijft jouw taak deze geregeld door te nemen om up-to-date te blijven. Deze Algemene Voorwaarden vormen de overeenkomst tussen de leden, de Betacowork Coworking Brussel en ICAB. Zodra je intekent op één van onze tariefplannen, ben je een lid met de rechten, plichten en verantwoordelijkheden die hiermee samenhangen.
 • Flexibiliteit: één maand van tevoren opzeggen en downgraden (zoals in de fitness: één maand voor aanvang van de volgende facturatieperiode.) Het huidige tarief wordt toegepast op het nieuwe tariefplan van je keuze; een upgrade wordt meteen uitgevoerd (je krijgt hiervoor een rechtzettingsfactuur.) Beheer je wijzigingen zelf via het dashboard voor leden.
 • Je hoeft niet te zeggen wanneer je komt als je een 1 Dag per Week of Halftijds tariefplan hebt. De enige beperking zijn de uren dat je toegang hebt tot het gebouw en het totale aantal uren die je bij ons kunt doorbrengen. Spreid de uren van je tariefplan over de maand om in te spelen op je behoeften.
 • Alle facturatiemaanden zijn kalendermaanden: dit betekent dat ze de eerste van de maand starten en eindigen op de laatste dag van de maand. Als je intekent na de 1ste van de maand, schrijf je jezelf voor de volle maand in en dien je het volledige bedrag te betalen. Je kunt in die maand vaker komen om je uren op te gebruiken (geen overdracht naar de andere maand).
 • Alle tariefplannen zijn persoonlijk: als er meerdere mensen van hetzelfde bedrijf willen samenwerken, dienen zij elk individueel in te tekenen. De gebruiksuren zijn niet overdraagbaar.
 • Waarborg van 2 maanden, voor alle tariefplannen (zonder btw) + 100 Euros de waarborg voor de badge sleutel. Deze wordt toegevoegd aan de factuur.
 • Alle tariefplannen krijgen een badge en sleutel waarmee je toegang krijgt tot het gebouw, de coworkingruimtes en de keukens.
 • Er zijn 40 gratis lockers voor leden.
 • Gebruik ons adres als je officiële bedrijfsadres en ontvang je post(pakketten) (vanaf 1 Dag per Week). Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het adres correct wordt doorgegeven.
 • Je profiel en bedrijf/project worden toegevoegd aan de ledenrubriek met links naar je profiel op Linkedin en je website(s). Je dient deze informatie zelf bij te werken via de ledenzone.
 • Supersnel internet.
 • Wi-Fi en Ethernet in het hele gebouw, met speciale routers voor de Betacowork-leden in onze ruimtes.
 • Gratis toegangspassen, voorkeursbehandeling en kortingen voor evenementen.
 • Goodies (geschenkjes).
 • Professionele vergaderruimtes om je klanten te ontvangen met plasmaschermen of projectoren voor je presentaties.
 • Kortingen op zaalverhuur voor evenementen en meetings. Je kan een grote vergaderruimte (12-16 mensen) en een conferentieruimte (25-70 mensen) huren tegen een extra kost.
 • Wij factureren per kalendermaand. Alle maanden beginnen dus op de 1ste van de maand.
 • Je ontvangt alle facturen via e-mail. Brieven worden naar de hoofdzetel van je bedrijf gestuurd.
 • Je maandelijkse betalingen dienen voor het begin van de maand op onze rekening te staan. Je kunt kiezen voor een permanente opdracht (bij voorkeur) of een manuele overschrijving. Gebruik altijd de gestructureerde mededeling op je facturen of je klantcode. (Indien je dit niet doet, dienen we je een extra kost aan te rekenen.)
 • Je bent verantwoordelijk voor je spullen en voor wat je doet binnen het gebouw. Als je een verzekering wil afsluiten voor je spullen, kun je dit uiteraard zelf doen. Je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dient elke schade te dekken die je aan het gebouw of de mensen in het gebouw kunt toebrengen.
 • Parking: je kunt gratis of voor 25 euro per maand op straat parkeren, afhankelijk van het feit of je je bedrijfsadres bij ons hebt of niet (rechtstreeks met de gemeente Etterbeek te regelen). Je kunt ook parkeren op de parking van de VUB.
 • Betacowork is in geen geval verantwoordelijk voor verlies van post, boodschappen, correspondentie, etc gericht aan zijn klanten.
 • Wij doen geen terugbetalingen.
 • Wij behouden ons het recht voor je de toegang tot het gebouw te weigeren.
 • Betacowork Coworking Brussel en ICAB behouden zich het recht voor om de overeenkomst op elk moment te beëindigen met één maand opzeg, en met onmiddellijke ingang wanneer het lid gevaarlijk is voor of schade berokkent aan de andere leden.
 • Wij vragen alle leden hun profiel bij te werken met een herkenbare foto van hun gezicht, en dit binnen een week na intekening of vanaf de eerste dag in onze gebouw. Wij zijn een gemeenschap, bij ons staan ontmoeting en uitwisseling centraal.
 • Administratief werk dat wij door jouw toedoen moeten uitvoeren, zal worden gefactureerd. Bijvoorbeeld: facturatieadres wijzigen nadat de factuur werd verzonden.
 • Enkel de Franstalige Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor geschillen, enkel het Belgisch recht is van toepassing.
 • Het Ondersteuningsplan staat momenteel on hold terwijl wij dit opnieuw bekijken. Tot dan zijn er geen intekeningen of vernieuwingen mogelijk.

  De officiële versie van de Algemene Voorwaarden is de Engelse versie. Deze vind je hier.